Scroll Top

قیمت بج سینه فلزی سوزنی | بج سینه،پلاک فلزی،لوح تقدیر، تابلو فلزی

بج سینه

بج سینه کارگاه پلاک ساز 

قیمت بج سینه فلزی سوزنی ممکن است توسط تولید کنندگان مختلف و بر اساس عوامل مختلفی مانند ابعاد، طرح، جنس، تعداد و سایر جزئیات فنی تعیین شود. قیمت هر بج سینه فلزی سوزنی می‌تواند متغیر باشد و برای اطلاع دقیق از قیمت، بهتر است با تولید کنندگان محلی یا کارگاه‌های تولید بج سینه تماس بگیرید و جزئیات فنی و طرح مورد نظر را ارائه کنید تا بتوانید قیمت دقیق را بدست آورید. برای مقایسه قیمت‌ها و انتخاب بهترین گزینه، می‌توانید از موارد مختلف در بازار استفاده کنید و قیمت‌ها و جنس‌ها را مقایسه نمایید. همچنین باید توجه داشته باشید که هزینه تولید بج سینه فلزی سوزنی ممکن است با تغییر قیمت‌های مواد اولیه و همچنین ضریب سختی کارگاه و کیفیت محصول تغییر کند. در نهایت، برای تعیین قیمت نهایی بج سینه فلزی سوزنی، بهتر است با تولید کننده یا کارگاه مربوطه مذاکره کرده و قیمت دقیق را بر اساس جزئیات مورد نظر تعیین کنید. با توجه به اینکه قیمت‌ها ممکن است در طول زمان تغییر کنند، همیشه پیشنهاد می‌شود قبل از خرید از جدیدترین قیمت‌ها و شرایط فروش کارگاه‌ها و تولید کنندگان استفاده کنید. اطلاعات بیشتر درباره هزینه ساخت بج سینه فلزی سوزنی را می‌توانید از تولید کنندگان محلی و کارگاه‌های تولید بج سینه استعلام کنید.

قالب های سرامیکی برای قیمت بج سینه به نوعی از قالب اطلاق می شود که از مواد نسوز بدست آمده باشند و بالطبع از مواد بسیار نرم که سطوح یکنواخت و صاف ایجاد می کنند تشکیل شده اند. اصولاً در ریخته گری و سخت قالب دو نکته حائز اهمیت است :

    • در قالب های موقت خروج مدل از مواد قالب
    • در قالب های دائمی خروج قطعه ریخته شده از قالب

در حالی که در قالب های سرامیکی به دلیل عدم احتیاج به خروج مدل جامد قالب و در مرحله دوم غیر دائمی بودن قالب محدودیت های فوق وجود ندارد. برای تهیه مدل ابتدا یک یا چند قالب دائمی ( ریژه) بج سینه ساخته می شود و با کمک آنها مدل از مواد ذوب ( مانند موم ) تهیه و به هم متصل می شوند.
سیستم تولید قالب و ریخته گری دقیق نشان داده شده است که مشخصات عمده آن به ترتیب زیر است :

الف ) تهیه قالب ریژه ( قالب فلزی ) بر اساس طراحی قطعه ریختگی

ب ) تهیه قسمت های مختلف مدل از طریق ریختن مواد مدل در قالب فلزی

ج) اتصال و سوار کردن قطعات مدل بر روی هم

د) تهیه قالب سرامیکی

ه ) ذوب و خارج کردن مدل در درجه حرارت لازم

و) آماده سازی قالب و انجام عملیات بارریزی

قالب سرامیکی قیمت بج سینه از مواد مختلف دیر گداز با چسب های مناسب تهیه می شود، مواد اولیه مصرفی عبارتند از : خاک نسوز ، شاموت ، مولیت ، سیلومنیتیت ، مولوکیت که تمام آنها از ترکیبات مختلف سیلیکات آلومینیوم هستند. همچنین زیرکن ، آلومینا ، اکسید منیزیم و کوارتز نیز دیگر ترکیبات مورد مصرف هستند. دقت ریخته گری در این قالب ها بسیار زیاد و زبری سطح بسیار ناچیز بوده و از حدود 1 تا 3 میکرون تجاوز نمی کند.

قالبگیری دقیق

قلب های سرامیکی که با اندک تفاوت هایی روش ریخته گری دقیق نیز نامیده می شود .
نوعی از قالب های موقت هستند که در آنها قالب از مواد نسوز محلول در مایع بدست می آید و بالطبع مواد بسیار نرم سازنده قالب ، سطوح صاف و یکنواختی را در قطعات ریختگی ایجاد می کنند. روش تولید به دو دسته متمایز ، از مدل های موقت و مدل های دائمی تقسیم می شود . هنگامی که سخن از روش قالبگیری دقیق به میان می آید تأکید بر نوع اول تولید می باشد. با این روش هر قطعه و هر شکلی را که از نظر اتصالات و خروج مدل به میان می آید تأکید بر نوع اول تولید می باشد. با این روش هر قطعه و هر شکلی را که از نظر اتصالات و خروج مدل از قالب به روش های دیگر قالبگیری کارگاه پلاکساز امکان پذیر نیست می توان از طریق ذوب مدل ریخته گری نمود. هنگامی که استفاده از مدل های دائمی به عمل می آید ، اطلاق روش دقیق به دلیل ایجاد سطوح جدایش جایز نیست ، بنابر این در بسیاری از موارد قالب های سرامیکی و روش ریخته گری دقیق که از نظر دقت ابعاد و صافی سطوح و امکانات تولید قطعات مختلف در بهترین شرایط ریخته گری هستند به نوعی از این روش اطلاق می گردد که مدل را به وسیله ذوب از محفظه قالب خارج می سازند و در این مبحث نیز همین روش مطالعه می شود.

در تمام روش های ریخته گری که قبلاً توضیح داده شده اند دو نکته مهم حائز توجه هستند :

اول –  قیمت بج سینه در کلیه قالب های دائمی خروج قطعه ریختگی از درون قالب اهمیت دارد که محدودیت های فراوانی از نظر طراحی قالب و شکل قطعات ریختگی ایجاد می کند.

دوم – در قالب های سرامیکی با استفاده از مدل های زود ذوب ، به دلیل عدم احتیاج به خروج مدل از قالب و یا خروج قطعه ریختگی از قالب فلزی کلیه محدودیت های فوق به مقدار وسیعی کاهش می یابند.

قالبگیری مدل دو تکه با ماهیچه تر آزاد

این نوع قالبگیری وقت گیر و نیاز به دقت فراوان دارد و اکثراً در صنعت به جای ماهیچه تر آزاد از ماهیچه های ساختگی استفاده می کنند تا سرعت و دقت قالبگیری بالا برود .

بج سینه

مراحل قالبگیری

الف – ابتدا نیمه بدون پین را بر خلاف جهت شیب آن روی صفحه قالبگیری قرار دهید .

ب – با قرار دادن نیم درجه روی صفحه ، ماسه را ریخته و بکوبید.

ج – نیم درجه را برگردانده و ماسه دور نیمه مدل را تا قسمت تحتانی آن به صورت شیب دار بر دارید به طوری که نیمه مدل را به راحتی بتوان از ماسه خارج کرد.

د- نیمه دوم مدل را روی نیمه اول آن قرار داده و روی سطح ماسه پودر جدایش به مقدار کافی بریزید.

ه – مقدار ماسه قالبگیری را به طور مناسب به طرف پایین شیب دهید .

ز- پودر جدایش به روی سطح ماهیچه ساخته شده به طور کامل بریزید .

ح- لوله راهگاه را در کنار ماهیچه ساخته شده قرار داده و نیمه دوم قالب را قالبگیری کنید .

ط – پس از قالبگیری قیمت بج سینه نیمه دوم لوله راهگاه را خارج می کنیم و دو نیم درجه را از هم جدا کنید .

ی – نیمه اول مدل را از نیم درجه زیری و داخل ماهیچه خارج کنید .

ک – دو نیم درجه را جفت کرده و با هم برگردانید به طوری که نیم درجه زیری رو قرار گیرد.

ل -نیم درجه زیری را از روی نیم درجه رویی برداشته و نیمه دیگر مدل را خارج سازید.

م – راهگاه فرعی را در نیم درجه زیری تعبیه کنید.

ن- نیم درجه زیری را روی نیم درجه رویی قرار داده و هر دو درجه را با هم بر گردانید.

س – قالبگیری در  کارگاه ساخت بج سینه در این مرحله کامل گردیده است .

خواص عمومی ماسه های قالبگیری

از نقطه نظر کلی ، ماسه های قالبگیری باید قابلیت قالبگیری سهل و آسانی را داشته باشند و به کمک آنها ، قطعات عاری از عیوب تولید شود. خواص ویژه معینی برای بررسی و ترزیابی وضعیت ماسه ها تعیین شده اند که اهم عبارتند از :

الف – عدد ریزی ماسه

ریزی یک ماسه ریخته گری توسط اندازه و توزیع ذرات آن تعیین می شوند و به عبارت دیگر دو عامل اندازه دانه ها و نحوه توزیع دانه ها تعیین کننده ریزی ماسه است .
ریزی اثر قابل توجهی بر خواص فیزیکی ماسه ریخته گری قیمت بج سینه و پلاک فلزی و از جمله براستحکام ، نفوذ پذیری و شکل پذیری به هنگامی که مقدار رطوبت در حد بهینه باشد، دارد. ریزی همچنین اثر مهمی بر هزینه تهیه و آماده سازی ماسه دارد. زیرا میزان ریزی بر مقدار ماده ای که به عنوان چسب برای حصول خواص مطلوب مورد نیاز است ، اثر می گذارد.

Leave a comment

×

 

سلام!

چگونه می توانم به شما کمک کنم ؟

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟