Scroll Top

تولیدی بج سینه | بج سینه،پلاک فلزی،لوح تقدیر، تابلو فلزی

پلاک فلزی

تولیدی بج سینه و پلاک سازی

تولیدی بج سینه تبلیغاتی برای ارائه به مشتریان باید برخی ویژگی‌ها را داشته باشد تا بتواند به عنوان یکی از ابزارهای موثر تبلیغاتی مورد استفاده قرار گیرد. برخی از ویژگی‌هایی که یک تولیدی بج سینه تبلیغاتی باید داشته باشد عبارتند از:

  1. کیفیت ساخت: بج سینه تبلیغاتی باید با استفاده از مواد با کیفیت و با تکنولوژی‌های پیشرفته ساخته شود تا بتواند به مدت طولانی استفاده شود و تبلیغات شما را با کیفیت مناسبی به نمایش بگذارد.
  2. طراحی مناسب: طراحی بج سینه تبلیغاتی باید با توجه به محصول یا خدماتی که شما در حال تبلیغ آن هستید طراحی شود. برای مثال، اگر شما در حوزه فناوری فعالیت می‌کنید، ممکن است نیاز داشته باشید تا بج سینه تبلیغاتی با طرحی خلاقانه و مرتبط با فناوری تولید شود.
  3. قابلیت شخصی‌سازی: تولیدی بج سینه تبلیغاتی باید این امکان را به شما بدهد که بج سینه‌ها را با طرح یا لوگوی شما شخصی‌سازی کنید تا به مشتریان پیام شما را به صورت دقیق‌تری منتقل کنید.
  4. تحویل به موقع: تولیدی بج سینه تبلیغاتی باید به شما تضمین کند که بج‌ها در زمان مورد نیاز شما تحویل داده می‌شوند تا بتوانید از آنها در تبلیغات خود استفاده کنید.
  5. قیمت مناسب: تولیدی بج سینه تبلیغاتی باید قیمت مناسبی برای مشتریان خود ارائه دهد تا بتواند به عنوان نشان تبلیغاتی تشریفاتی به درستی نقش خود را ایفا کند.

برحسب چگونگی خروج مذاب از راهبار و حرکت آن در داخل محفظه قالب در تولیدی بج سینه نیز به سه گروه زیر تقسیم می شوند :

الف ) سیستم راهگاهی سر ریز ب ) سیستم راهگاهی پهلو ریز ج ) سیستم راهگاهی کف ریز

برای سلامت قطعه و حذف بسیاری از آشفتگی ها ، ارتفاع سقوط مذاب نیز باید در طراحی های اولیه و هزینه ساخت بج سینه مورد توجه قرار گیرد. برای فلزات سنگین و فلزات متمایل به تلاطم این ارتفاع نمی تواند از 29 سانتی متر تجاوز کند. تغییرات سرعت خطی و فقدان شیب دمایی مطلوب در سیستم های کف ریزی و پهلو ریز ، آشفتگی و تلاطم مذاب و امکان فذسایش قالب در سیستم های سر ریز موجب گردید که برای توزیع مناسب جریان مذاب و شیب دمایی مطلوب از سیستم های پله ای و کاردی عمودی استفاده به عمل آید.

ساخت مدل ساده

مراحل مدل سازی پلاک فلزی

الف – تهیه چوب در اندازه 150*100 میلی متر و ابزارآلان مورد نیاز

ب – گونیا کردن و به اندازه دقیق رساندن قطعه کار طبق نقشه مدل ( اندازه چوب با اندازه مدل تفاوت زیادی دارد که بایستی توسط اره دستی اضافات آن بریده شود).

ج – علامت گذاری وسط عرض به وسط طول و برشکاری آن.

د- علامت گذاری برش انحنا داخلی روی چوب

ه- ایجاد تعداد 10 برش موازی تا قسمتی که برشکاری به صورت منحنی می باشد ( به دلیل اینکه برش داخلی در انتها به صورت کمانی می باشد با اره دستی نمی توان آن را ایجاد کرد به همین دلیل قسمتی که باید جدا شود به دو قسمت تقسیم کرده و برش بزنید .)

و- جدا کردن قسمتهای برش خورده در تولیدی بج سینه توسط مقار تخت

ز – یکنواخت سازی برش داخلی و در آوردن شیب داخلی ( دو برابر خارجی مدل ) توسط سوهان

ح – شیب دادن دور مدل توسط سمباده گرد دستگاه خرای .

ط – پرداختکاری نهایی مدل توسط سمباده چوب .

تغذیه قطعات ریختگی

تغذیه محفظه ای است در قالب که جبران کمبود مذاب قطعه و جلوگیری از ایجاد حفره های انقباض در اثر انجماد پس از بارریزی را بر عهده دارد. از نظر تولیدی ، امکان وارد کردن مذاب اضافی به محفظه قالب برای قطعات ریختگی وجود ندارد و از این رو تغذیه ، جزئی از قالب محسوب می شود که در جریان بارریزی ، همراه قالب پر شده و به تدریج همراه آن منجمد می شود. به همین دلیل در طراحی و محاسبات تغذیه و شناسایی مکانیسم های عملی جریان مذاب از تغذیه به قطعه به اصول زیر باید توجه کافی کرد.

پلاک فلزی

الف – حجم تغذیه در قالب تولیدی بج سینه : حجم تغذیه باید به اندازه کافی بزرک باشد تا بتواند به طور کامل گرمای ناشی از انقباض را جبران و نباید به اندازه ای باشد که موجب طولانی شدن زمان انجماد و یا کاهش راندمان ریختگی گردد. در ا ین حال اگر حجم تغذیه در نظر گرفته شود ، حداقل حجم تغذیه لازم باید به صورت دقیق و از طریق فرمول صورت گیرد.

ب – زمان انجماد : زمان انجماد مذاب درون تغذیه و طعمه مشابه است ، عوامل مختلف و متغیری در زمان انجماد مؤثر هستند چگونگی خارج کردن حرارت از آنها ، استفاده از مواد کمکی و شکل قطعه یا تغذیه ، امکان تعغییرات مؤثری در زمان انجماد هر یک را ایجاد می نماید.
سرعت انجماد ، در ساختار دانه ای ، جدایش های ترکیبی ، مک های گازی ، انقباض و به طور کلی ساختار ریختگی تأثیر مستقیم دارد.

مدول انجماد : با توجه به تغییراتی که در اثر تغییر شکل تولیدی بج سینه ، اندازه و یا عوامل دیگر پیدا می کند ، عملاً محاسبه و بررسی تمام عوامل مؤثر بر این ثوابت امکان پذیر نیست . از این رو سعی بر این است که با ثابت نگهداشتن آنها در حد متعارف ، عوامل مؤثر بر تغییر حجمی بررسی شود و عملاً مدول انجماد را با مدول حجمی متمایز می کنند ، این عوامل عبارتند از :

  • غیر یکنواختی سطح در پدیده انتقال حرارت در طول زمان انجماد : سطوح قطعات ریختگی بر حسب نحوه تماس دیواره قالب ( کف ، سطح بالایی ، جانبی ) اثرات کاملاً متفاوتی دارند.
  • غیر یکنواختی سطوح در پدیده انتقال تا پایان انجماد : حرارت خارج شده از سطوح نزدیک به مرکز ، بیشتر از سایر سطوح می شود و از این رو می توان در اکثر موارد تأثیر سطوح دور از مرکز را نادیده گرفت ( اجسام نیمه بینهایت )
  • حفره ها و محفظه های داخلی : انتقال حرارت به سمت ماهیچه و قسمت های درونی به دلیل تمرکز حرارتی در آن بسیار کم خواهد بود.
  • اتصالات : در شرایط عملی قطعات ریختگی مجموعه ای از شکل های هندسی در تولیدی بج سینه با نسبت ابعادی متفاوت و متصل به هم هستند که مدول انجماد آنها الزاماً با مدول حجمی برابر نیست .

نتیجه :

ج – انجماد جهت دار : انجماد جهت دار از طرف قطعه به تغذیه و با شیب دمایی معین انجام پذیرد تا امکان مذلب رسانی از مناطق گرم به مناطق سرد از طریق جبهه انجماد باز میسر گردد.

د – برد تغذیه : با توجه به برد تغذیه مقدار تغذیه ها در حدی باشد که هیچ منطقه ای دور از حد فاصل مذاب رسانی قرار نگیرد.

ه – گلوئی : اندازه گلوئی تغذیه ( اتصال تغذیه به قطعه ) در حدی باشد که زمان انجماد آن در میانه انجماد قطعه و تغذیه قرار گیرد. اگر گلوئی زودتر از زمان لازم منجمد شود ف بدون توجه به حجم تغذیه رابطه تغذیه قطعه قطع شده و انقباضات متمرکز و پراکنده در قطعه ظاهر می شود و چنانچه گلوئی دیرتر از تغذیه منجمد شود ، منطقه گرم در محل گلوئی ایجاد شده و کشیدگی نهایی می تواند تا درون قطعه ادامه یابد.

و- فشار مناسب مذاب از طرف تغذیه به قطعه : به محض این که سطح تغذیه بسته شود فشار اتمسفر برابر خواهد شد و در همین حال چنانچه فشار گاز در قطعه زیاد شود احتمال جریان معکوس از تغذیه به قطعه نیز وجود خواهد داشت . برای جلوگیری از بسته شدن سطح تغذیه لازم است که به روش های مختلف و با استفاده از سیستم های گرمایی ، مواد گرمازا، عایق ، ضد تشعشعی از انجماد سطح فوقانی تغذیه جلوگیری نمود .
تذکر : حتی المقدور سعی شود با یکنواخت کردن سرعت انجماد از تغذیه استفاده نشود.

Leave a comment

×

 

سلام!

چگونه می توانم به شما کمک کنم ؟

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟