Scroll Top

تولید کننده پلاک فلزی | بج سینه،پلاک فلزی،لوح تقدیر، تابلو فلزی

پلاک فلزی

تولید کننده پلاک فلزی

تولید کننده پلاک فلزی عموماً شرکتها و واحدهای تولیدی هستند که تخصص و تجهیزات لازم برای تولید پلاک فلزی را دارا می باشند. این تولید کنندگان می توانند کارگاه های تخصصی برای تولید پلاک ها داشته باشند یا به عنوان یک واحد تولیدی در یک کارخانه بزرگتر عمل کنند. علاوه بر این، برخی از تولید کنندگان پلاک فلزی می توانند همچنین ارائه خدمات طراحی، چاپ و پرداخت پلاک ها را نیز ارائه دهند.

فعالیت های یک تولید کننده پلاک فلزی عموماً شامل مراحل زیر می باشد:

  1. طراحی: در ابتدا، طرح و طراحی پلاک فلزی توسط تیم طراحی یا با همکاری مشتری تهیه می شود. این طرح ممکن است شامل لوگو، متن، تصاویر و دیگر عناصر تبلیغاتی مورد نظر باشد.
  2. انتخاب مواد: سپس، مواد مورد نیاز برای ساخت پلاک فلزی انتخاب می شود. این مواد می توانند شامل فلزات مختلف مانند استیل، آلومینیوم، برنج و یا مواد دیگر باشند که بر اساس نوع پلاک و نیازهای مشتری انتخاب می شوند.
  3. برش و اندازه گیری: پس از انتخاب مواد، پلاک ها با استفاده از ابزارهای برش و اندازه گیری مناسب برش می شوند تا ابعاد و اندازه نهایی پلاک ها به درستی تعیین شود.
  4. چاپ و برنامه‌ریزی: در این مرحله، طرح طراحی شده بر روی پلاک فلزی چاپ می شود.

هنگامی که قطعات ریختگی در قالب ها در تولید کننده پلاک فلزی جامد و سرد شدند ( بدون توجه به نوع قالب ) لازم است اینگونه قطعات قبل از انجام مراحل بعدی نظیر ماشینکاری ، تمیزکاری شده و زوائد نظیر راهکارها و تغذیه ها از قطعات جدا شوند. مقدار کار انجام شده در این مرحله نه تنها به اندازه قطعه و نوع آلیاژ بلکه به دقت ریخته گران در مراحل تولید نیز بستگی دارد . از آنجایی که این مرحله توأم با سر و صدا بوده و عملیات تمیزکاری قطعاً عمدتاً در محیط غبارآلود انجام می گیرد ، لذا لازم است به منظور جلوگیری از عوارض ناشی از عوامل فوق مسائل حفاظتی به دقت رعایت شود. در قطعات ریختگی در قالب های ماسه ای ، راهگاهها ، تغذیه ها ، ماسه های چسبیده شده به قطعات ریختگی و ماهیچه ها جدا می شوند. در مورد قطعات ریختگی سنگین و پیچیده مقدار کار انجام شده برای خارج کردن ماهیچه ها و جدا کردن اضافات فلزی بویژه در محل اتصالات ریختگی افزایش خواهد یافت.
گرچه با افزایش نقطه ذوب فلزات و در نتیجه درجه حرارت ریختن آنها ( برای مثال آلومینیوم حدود 700 درجه سانتی گراد و فولاد حدود 1650 درجه سانتی گراد ) از ماسه با درجه دیر گداز بالاتری استفاده می شود. به هر حال با افزایش نقطه ذوب فلز و نیز افزایش ضخامت قطعات ریختگی نیز طولانی تر می شود.

پلاک فلزی

مراحل تمیز کردن دستگاه ساخت بج سینه

مراحلی که برای تمیزکاری قطعات ریختگی در تولید کننده پلاک فلزی بخش تمیزکاری کارگاه انجام می گیرد ، به صورت زیر است :

  • جدا کردن راهگاهها و تغذیه ها از قطعات ریختگی و تمیزکاری سطحی اولیه روی قطعات.
  • تمیزکاری سطوح داخلی و خارجی قطعات ریختگی
  • صافکاری محل اتصال کانال ها و تغذیه بع قطعه ریختگی و اضافات
  • تمیزکاری نهایی سطوح
  • بازرسی قطعات ریختگی

عیوب قطعات ریختگی

کلیات

ریخته ها یا قطعات ریختگی نظیر سایر محصولات حاصل از فرآیندهای متالوژیکی و غیر آن ، اعم از تولید و تهیه مواد خام ، محصولات نیمه ساخته و یا قطعات تمام شده ، همواره حاوی عیوب ، نواقص و ناهمگنی هایی هستند که در اکثر موارد ، موجب مردود شناخته شدن محصول و در نتیجه کاهش تولید و به عبارت بهتر کاهش کارایی و رتندمان واحد تولیدی شوند. از طرف دیگر نواقص و ناهماهنگی هایی نیز وجود دارند که در بازرسی ها و کنترل های محصول مشخص نشده و در شرایط کاربردی با سایش ، فرسایش ، خوردگی و شکست زود هنگام  ورق بج سینه و عدم تحمل نیروهای ضمن کار ، رو به رو شده در این حال علاوه بر ایجاد زمینه های بی اعتمادی و سلب اطمینان مصرف کننده ، موجبات خسارات و زیان های بیشتری را بر سایر وسایل و تجهیزات فراهم می کند و کاربرد وسیله یا تجهیزات را با توقف رو به رو می سازند.

اصطلاح عیوب ریختگی اغلب به مواردی اطلاق می شود که عیب در ظاهر قطعه در تولید کننده پلاک فلزی پس از ریختن و یا تراشکاری مشاده شده و با تشخیص و رد آنها کارآیی و راندمان کاهش می یابد . در این بررسی ها عیوب ریختگی به سه دسته عمده ، بی شکلی ها ، خطای اندازه و عیوب زیر سطحی تقسیم می شوند. در حالی که باید آن دسته عیوب و ناهمگن هایی را که تحت شرایط مکانیکی و کاربردی نیز ظاهر می شوند به مجموعه فوق اضافه نمود. در این گروه عیوب متعددی نظیر ریز مک های انقباضی ، مک های گازی، ترک های درونی ، آخال ها ، سخت ریزه ها و … قرار دارند که عموماً منشأ متالوژیکی داشته و حذف یا کاهش آنها مستلزم توجه همه جانبه به مبانی متالوژیکی ، طراحی و تکنولوژیکی تولید است .

عیوب ریختگی

به کلیه نارسایی ها و نواقصی اطلاق می شود که از فقدان کامل محاسبات علمی و حتی طراحی و تکنولوژی و انتخاب غیر صحیح مواد ف عدم کنترل فرآیند تولید ، تجهیزات نامناسب حاصل شده و قطعه یا قطعات را در محدوده خارج از استاندارد پذیرش قرار می دهد.

در کنار تعریف فوق ، عیوب بسیاری در ساخت پلاک فلزی وجود دارند که به هر صورت و در تحت هرگونه شرایط عملی تحت عنوان عیوب نام برده شده و در تمام تولیدهای ریختگی به طور مشابه مردود شناخته می شوند. در این گونه می توان از نیامد ، سرجوشی ، زخمه های بزرگ و … نام برد از این رو عیوب ریختگی به دسته عمده زیر تقسیم می شود:

الف – نواقص کار در تولید کننده پلاک فلزی

ب – ناهمگنی ها

الف – نواقص :  به عیوبی اختصاص دارد که موجبات برگشت قطعه از خط تولید و عدم عرضه آن به قسمت فروش گردیده و یا با تعمیر و ترمیم که مستلزم مخارج و هزینه های بیشتری است قابلیت عرضه پیدا می کند.

ب – ناهمگنی ها : به عیوب و اشکالات درونی و سطحی اطلاق می شود که عملاً کارایی قطعه در ضمن کار را کاهش داده و گاه موجبات از کار افتادگی زود هنگام آن را فراهم می سازد ولی از نظر تولید ریخته گری و بر حسب دامنه استاندارد و حدود پذیرش ممکن است به عنوان قطعه قابل قبول عرضه شده و یا آنکه مردود شناخته شود.
در این حال انتساب یک عیب به یکی از فرآیندهای فوق و در درون هر فرآیند ، بازشناخت علت یا علل اصلی ، مستلزم بررسی دقیق کلیه مبانی و اکتسابات تجربی است که در مجال اینجا مقاله نمی باشد و تنها به بررسی چند عیب کلی می پردازیم .

خطای ترکیب ( اختلاف های فازی و ترکیبی )

بیشتر خطاهای تولید کننده بج سینه ترکیبی از یک عامل عمده اتلاف فلز و یا سایر عناصر در جریان ذوب ناشی می شوند در حالی که استفاده از مواد شارژ با ترکیب نادرست نیز عامل مؤثری است.
به طور کلی مسائل مربوط به تمرکز غلظت و غیر یکنواختی ترکیب فازها و یا وجود فازهای جدید را به دلیل شرایط عمل سرد کردن که همواره از شرایط تعادلی سریعتر می باشد ، کلاً نمی توان بر طرف کرد و از این رو وجود تغییرات ترکیبی را به عنوان یک اصل موجود مورد بررسی قرار می دهند و کمتر به عنوان یک عیب به آن می پردازند. زیرا یک سری عملیات حرارتی به نام یکنواخت کردن که عبارتست از حرارت دادن قطعه تا درجه معین و نگهداری آن برای زمانی نسبتاً طولانی و سپس سرد کردن در شرایط تعادلی می توان عیوب ناشی از تمرکز غلظت ها را به طور کامل بر طرف کرد در حالی که تغییرات زیاد غلظت تا حدودی قابل جبران نمی باشند.

Leave a comment

×

 

سلام!

چگونه می توانم به شما کمک کنم ؟

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟