Scroll Top
حریم خصوصی
تعاریف و مراجع قانونی

اطلاعات جمع آوری شده به طور خودکار از طریق این وب سایت (یا خدمات شخص ثالث به کار گرفته شده در این وب سایت)، که می تواند شامل: آدرس IP یا نام دامنه رایانه های مورد استفاده توسط کاربرانی که از این وب سایت استفاده می کنند، آدرس های URI (شناسه منبع یکسان)، زمان درخواست، روش استفاده شده برای ارسال درخواست به سرور، حجم فایل دریافتی در پاسخ، کد عددی نشان دهنده وضعیت پاسخ سرور (نتیجه موفقیت آمیز، خطا و غیره)، کشور مبدا، ویژگی های مرورگر و سیستم عامل مورد استفاده توسط کاربر، جزئیات زمانی مختلف در هر بازدید (به عنوان مثال، زمان صرف شده در هر صفحه در وب سایت) و جزئیات مربوط به مسیر پیموده شده در وب سایت با اشاره ویژه به دنباله صفحات بازدید شده و سایر پارامترهای مربوط به سیستم عامل دستگاه و/یا محیط IT کاربر.

 
انواع داده های جمع آوری شده

از جمله انواع داده های شخصی که این وب سایت به تنهایی یا از طریق اشخاص ثالث جمع آوری می کند، عبارتند از: کوکی ها، نام کاربری، آدرس ایمیل، انواع مختلف داده ها، داده های استفاده، وب سایت، نام و نام خانوادگی. جزئیات کامل در مورد هر نوع داده شخصی جمع آوری شده در بخش های اختصاصی این خط مشی رازداری یا توسط متن های توضیحی خاصی که قبل از جمع آوری داده ها نمایش داده می شود، ارائه شده است. داده های شخصی ممکن است آزادانه توسط کاربر ارائه شود، یا در صورت استفاده از داده ها، به طور خودکار هنگام استفاده از این وب سایت جمع آوری شود. مگر اینکه به طور دیگری مشخص شده باشد، تمام داده های درخواست شده توسط این وب سایت اجباری است و عدم ارائه این داده ها ممکن است ارائه خدمات این وب سایت را غیرممکن کند. در مواردی که این وب‌سایت به‌طور خاص بیان می‌کند که برخی از داده‌ها اجباری نیستند، کاربران مختارند که این داده‌ها را بدون عواقب در دسترس بودن یا عملکرد سرویس به اشتراک نگذارند. کاربرانی که مطمئن نیستند که کدام اطلاعات شخصی اجباری است، می توانند با CodexThemes تماس بگیرند. هر گونه استفاده از کوکی ها – یا سایر ابزارهای ردیابی – توسط این وب سایت یا توسط صاحبان خدمات شخص ثالث که توسط این وب سایت استفاده می شود، به منظور ارائه خدمات مورد نیاز کاربر، علاوه بر سایر اهداف توصیف شده در سند حاضر، انجام می شود. و در سیاست کوکی. کاربران مسئول هرگونه اطلاعات شخصی شخص ثالثی هستند که از طریق این وب سایت به دست آمده، منتشر یا به اشتراک گذاشته شده اند و تأیید می کنند که رضایت شخص ثالث را برای ارائه داده ها به مالک دارند.

 
حالت و مکان پردازش داده ها

CodexThemes اقدامات امنیتی مناسبی را برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز، افشای، تغییر یا تخریب غیرمجاز داده ها انجام می دهد. پردازش داده‌ها با استفاده از رایانه‌ها و/یا ابزارهای مجهز به فناوری اطلاعات، با پیروی از رویه‌های سازمانی و حالت‌های کاملاً مرتبط با اهداف ذکر شده انجام می‌شود. علاوه بر CodexThemes، در برخی موارد، داده‌ها ممکن است برای انواع خاصی از اشخاص خارجی (مانند ارائه‌دهندگان خدمات فنی شخص ثالث، حامل‌های پست، ارائه‌دهندگان میزبانی، شرکت‌های فناوری اطلاعات، آژانس‌های ارتباطی) که در صورت لزوم به‌عنوان پردازشگر داده منصوب می‌شوند، قابل دسترسی باشد. . فهرست به روز شده این احزاب ممکن است در هر زمان از CodexThemes درخواست شود.

 

CodexThemes اقدامات امنیتی مناسبی را برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز، افشای، تغییر یا تخریب غیرمجاز داده ها انجام می دهد. پردازش داده‌ها با استفاده از رایانه‌ها و/یا ابزارهای مجهز به فناوری اطلاعات، با پیروی از رویه‌های سازمانی و حالت‌های کاملاً مرتبط با اهداف ذکر شده انجام می‌شود. علاوه بر CodexThemes، در برخی موارد، داده‌ها ممکن است برای انواع خاصی از اشخاص خارجی (مانند ارائه‌دهندگان خدمات فنی شخص ثالث، حامل‌های پست، ارائه‌دهندگان میزبانی، شرکت‌های فناوری اطلاعات، آژانس‌های ارتباطی) که در صورت لزوم به‌عنوان پردازشگر داده منصوب می‌شوند، قابل دسترسی باشد. . فهرست به روز شده این احزاب ممکن است در هر زمان از CodexThemes درخواست شود.

 
انواع داده های جمع آوری شده

از جمله انواع داده های شخصی که این وب سایت به تنهایی یا از طریق اشخاص ثالث جمع آوری می کند، عبارتند از: کوکی ها، نام کاربری، آدرس ایمیل، انواع مختلف داده ها، داده های استفاده، وب سایت، نام و نام خانوادگی. جزئیات کامل در مورد هر نوع داده شخصی جمع آوری شده در بخش های اختصاصی این خط مشی رازداری یا توسط متن های توضیحی خاصی که قبل از جمع آوری داده ها نمایش داده می شود، ارائه شده است. داده های شخصی ممکن است آزادانه توسط کاربر ارائه شود، یا در صورت استفاده از داده ها، به طور خودکار هنگام استفاده از این وب سایت جمع آوری شود. مگر اینکه به طور دیگری مشخص شده باشد، تمام داده های درخواست شده توسط این وب سایت اجباری است و عدم ارائه این داده ها ممکن است ارائه خدمات این وب سایت را غیرممکن کند. در مواردی که این وب‌سایت به‌طور خاص بیان می‌کند که برخی از داده‌ها اجباری نیستند، کاربران مختارند که این داده‌ها را بدون عواقب در دسترس بودن یا عملکرد سرویس به اشتراک نگذارند. کاربرانی که مطمئن نیستند که کدام اطلاعات شخصی اجباری است، می توانند با CodexThemes تماس بگیرند. هر گونه استفاده از کوکی ها – یا سایر ابزارهای ردیابی – توسط این وب سایت یا توسط صاحبان خدمات شخص ثالث که توسط این وب سایت استفاده می شود، به منظور ارائه خدمات مورد نیاز کاربر، علاوه بر سایر اهداف توصیف شده در سند حاضر، انجام می شود. و در سیاست کوکی. کاربران مسئول هرگونه اطلاعات شخصی شخص ثالثی هستند که از طریق این وب سایت به دست آمده، منتشر یا به اشتراک گذاشته شده اند و تأیید می کنند که رضایت شخص ثالث را برای ارائه داده ها به مالک دارند.

 
حالت و مکان پردازش داده ها

CodexThemes اقدامات امنیتی مناسبی را برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز، افشای، تغییر یا تخریب غیرمجاز داده ها انجام می دهد. پردازش داده‌ها با استفاده از رایانه‌ها و/یا ابزارهای مجهز به فناوری اطلاعات، با پیروی از رویه‌های سازمانی و حالت‌های کاملاً مرتبط با اهداف ذکر شده انجام می‌شود. علاوه بر CodexThemes، در برخی موارد، داده‌ها ممکن است برای انواع خاصی از اشخاص خارجی (مانند ارائه‌دهندگان خدمات فنی شخص ثالث، حامل‌های پست، ارائه‌دهندگان میزبانی، شرکت‌های فناوری اطلاعات، آژانس‌های ارتباطی) که در صورت لزوم به‌عنوان پردازشگر داده منصوب می‌شوند، قابل دسترسی باشد. . فهرست به روز شده این احزاب ممکن است در هر زمان از CodexThemes درخواست شود.

 
×

 

سلام!

چگونه می توانم به شما کمک کنم ؟

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟